PRACE PLASTYCZNE kl. Ib

W domu wcale nam się nie nudzi, rysujemy, wycinamy, piękne prace plastyczne przesyłamy.
Uczniowie kl. Ib