Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020: Przewodnicząca: pani Barbara Rzadkowska Zastępca: pani Katarzyna Soloch Skarbnik: pani Bernadeta Neter Sekretarz: pani …