Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski 2019/2020: PRZEWODNICZĄCA: Zuzanna Kudyba ZASTĘPCZYNI PRZEWODNICZĄCEJ: Amelia Szuster SKARBNIK: Franciszek Chrostek Opiekun Samorządu: pan Mateusz Strokol