Procedury bezpieczeństwa uczniów w czasie pandemii

  1. Załącznik nr 1 – tutaj.
  2. Załącznik nr 2 – tutaj.
  3. Załącznik nr 3 (ZGODA RODZICÓW) – tutaj.
  4. Załącznik nr 4 (ZGODA PRACOWNIK) – tutaj.
  5. Załącznik nr 5 – tutaj.